PROJEKTI
.
Pojačala
Predpojačala
Efekti

Popravka ZvučnikaPopravka zvucnika premotavanje promena vesanja i drugih potrosnih delova


Punjači
Regulatori napona
Pretvarači

Akvaristika
Za Inkubatore

Predajnici
Prijemnici

MERNI UREĐAJI

Voltmetri
Ampermetri
Ostali merni uređajiMERNI UREĐAJI  (Projekti)  -  Voltmetri, ampermetri, testeri...
.

FSZ-50 Frekvenciometar

Frekvenciometar od 1Hz do 50Mhz
Uređaj za merenje frekvencije
od 1Hz do 50 MHz.
Jednostavan za korištenje i
montažu, u tongeneratoru ili
zasebno kao merni uređaj.
Opširnije
Sklopljeni moduli pogodni za ugradnju ili kit kompleti.


Moduli za ugradnju
.
Voltmetri:


Ampermetri:Testeri:

FSZ-50 Frekvenciometar