PROJEKTI
.
Pojačala
Predpojačala
Efekti

Popravka ZvučnikaPopravka zvucnika premotavanje promena vesanja i drugih potrosnih delova


Punjači
Regulatori napona
Pretvarači

Akvaristika
Za Inkubatore

Predajnici
Prijemnici

Voltmetri
Ampermetri
Ostali merni uređajiTermostat i vlagomer za inkubator sa LCD displejem
.
KokoTerm GOLD Dva u Jedan - LCD sa dve nezavisne sonde
Automatski digitalni termostat i vlagomer sa LCD dislejem za inkubator
Opseg regulacije od -25,0°C do +75,0°C 1.880w
(sonda -55°C +125°C)
Opsegom merenja relativne vlažnosti od 20 do 90 (95) % i preciznišću od ± 5 %

Digitalni termostat izuzetno precizan za automatskim održavanjem željene temperature u inkubatoru sa digitalnim upravljanjem, LCD displejom za očitavanje trenutne i zadate temperature. Može se koristiti i u druge svrhe gde je potrebno održavati zadatu temperaturu u opsegu između -25,0°C do + 75,0°C sa mogućnošću podešavanja kašnjenja (histereze) u opsegu od 0,0°C do 10,0°C. Za upravljanje koristi Pic kontroler i triak (bez kontaktni prekidač) snage maksimalno do 5,280 W (24A) u zavisnosti od ugrađenog tiaka. Prednost u odnodu na relejno upravljanje je to što nema problema sa kontaktima kao kod releja koji vremenom zbog varničenja pregorevaju. Uz adekvatno propisano korištenje koje je dato u tehičkom opisu na koje je termostat  testiran rok trajanja je skoro neograničen, izuzev pic kontrolera koji je projektovan za 40 god. što je dovoljno za prosečnog korisnika.
Digitalni merač relativne vlažnosti namenjen za korištenje u inkubatoru zasnovan je na sensoru DS11 koji sa preciznošću od 5% je sasvim dovoljan za primenu u inkubatoru. Senzor je lako zamenjiv i svako to može uraditi.
Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro
Tehnička karakteristika  termoregulatora Termostat teromoregulator i vlagomer za inkubator


 Napajanje  220 V AC ±10% 
 Radni napon sklopa  5 V
 Potrošnja  25 mA
 Dimenzije  150 x 120 x 75
 Za grejače  1.880 W  /  235 V AC (5,280W)
 Tip sonde  DS18B20   -55°C + 125°C
 Tip upravljača  PIC16F628
 Temperatura regulacije  od -25°C do +75 °C
 Podešavanje - korak  0,25°C
 Histereza  0,1 °C do 10,0°C
 Histereza - korak  0,1°C
 Kontrola napajanja  LCD displej
 Kontrola rada grejača  Led crveni
 Zaštita  Osigurač Brzi 8A (12A)
 Zaštita  Programska u slučaju prekida kabla

Tehnička karakteristika  meraća relativne vlažnosti Termostat teromoregulator i vlagomer za inkubator
 Napajanje  220 V AC ±10%
 Radni napon sklopa  5 V
 Potrošnja  25 mA
 Dimenzije  150 x 120 x 75
 Tip sonde  DHT11
 Tip upravljača  PIC16F628
 Merenje valge - prikaz  od 20 % do 95 %
 Tolerancija sen. vlage  ± 5%
 Merenje temperature  od 0 do 50°C
 Tolerancija sen. temp.  ± 2°C

Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro

Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro
Termostat teromoregulator i vlagomer za inkubator vlagomer za inkubator DHT11 Termoregulator DS18B20
Projekat:
2015 god.
PDFPDF
Termostat za ikubator Automatski termostat za kontrolu temperature u inkubatoru. Inkubatorski termostat, termoregulator
- Opis:
Uređaj je jednostavan za korištenje. Sa tri mikrotastera se podešavaju sve opcije a na displeju se ispisuju radnje koje podešavate

- Napomena:

Senzor DS18B20 nije fizički zaštićen da bih vrlo brzo i precizno merio temperaturu, čuvati ga jačih udara.

DHT11 senzir ivaditi iz inkubatora kad pilići izađu iz jajeta da se na senzoru nenalepi paperje koje može uneti greške pri merenju. Ako se to desi senzor je lako zamkenjiv.

Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro
Sva ostala pitanja putem e-pošte e-Mail   elektronika@magic-blue.net

Specifikacija delova koje možete nabaviti u www.mgelectronic.rs
R. br. Naziv Br. komada
1 DS18B20 1
2 Pic16F628 1
3 LCD 2 x16 1
4 Letva za ekran 16pin 1
5 ST 7805 1
6 100mF/25V 1
7 10mF/16V 1
8 100nF 3
9 10k trimer 1
10 100r 1
11 4k7 4
12 10k 1
13 220r 1
14 470r 1
15 4 MhZ 1
16 22pF 2
17 3. pin. igle 1
18 2. pin. igle 1
19 1N4007 4
20 Kabal 3x0.5 1
21 Termo buzir 2
22 štampana pločica 1
23 16, pin. igle 1
24 Napajanje 9V dc 1
25 Žensku đek za napajanje 1
26 Pl. otstojnici 2
27 Šrafovi 3mm 2
28 Matice 3mm 2
29 Pl. Kutija 110x90x45 1
30 Žice za povezivanje 0,25mm 1
31 Led crveni 1
32 MOC3063 1
33 BTA16 1
34 Držači osigurača 2
35 Brzi osigurač 1
36 žice za šemiranje 1
37 Hladnjak 1
38 Luster klema 1
39 Mini tasteri 3
40 Platicna stezaljka 1

Specifikacija delova koje možete nabaviti u www.mgelectronic.rs
R. br. Naziv Br. komada
1  DHT11 1
2  Pic16F628 1
3  LCD 2 x16 1
4  Letva za ekran 16pin 1
5  ST 7805 1
6  100mF/25V 1
7  10mF/16V 1
8  100nF 3
9  10k trimer 1
10  100r 1
11  4k7 1
12  10k 1
13  4 MhZ 1
14  22pF 2
15  3. pin. igle 1
16  2. pin. igle 1
17  1N4007 4
18  Kabal 3x0.5 1
19  Termo buzir 2
20  štampana pločica 1
21  16, pin. igle 1
22  Napajanje 9V dc 1
23  Pl. otstojnici 2
24  Šrafovi 3mm 2
25  Matice 3mm 2
26  Pl. Kutija 150x120x75 1
 Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro Termostat za inkubator digitalni, termometar za inkubator, termoregulator za inkubatoro