PROJEKTI
.
Pojačala
Predpojačala
Efekti

Popravka ZvučnikaPopravka zvucnika premotavanje promena vesanja i drugih potrosnih delova


Punjači
Regulatori napona
Pretvarači

Akvaristika
Za Inkubatore

Predajnici
Prijemnici

Voltmetri
Ampermetri
Ostali merni uređajiAutomatski punjač  Ni-Cd baterija
.
PSZ-310
Automatski punjač za Ni-Cd (Nikl Kadmijum) akumulatorske baterije napona 12v, 14.4v, 18v, 24v
Za dugotrajnost i kvalitetan rad Ni-Cd baterija bitan je način punjenja. Ova vrsta baterija se razlikuje od drugih zobg potrebne konstantne struje punjenja od početka do kraja i gašenje punjača kad dostigne maksimalni napon. Vrlo je bitno za dugotrajnost baterija da se ne prazne ispod 0.8v po ćeliji (radni napon 1.2v, max. napon 1.45.) Ako se to ne poštuje baterije krato traju !!!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKEAutomatski punjac Ni-Cd baterijaAutomatska kontrola
Auto Start / Stop
 Kontrola struje punjenja.  Automatsko paljenje i gašenje kad  je bterija prazna ili napunjena.
Napon napajanja 24v AC
Max potrošnja 12w u zavisnosti od baterija -  akumulatora koje se pune
Vrste bat. koe se pune
i radni naponi
 Ni-Cd (Nikl Kadmijum)
 12v, 14.4v, 18 v, 24v
Struja punjenja 500mA (za svaki tip baterije se  posebno vrši podešavanje)
Kapacitet bat koje se pune Od 10 do 5.000 mAhSlika uređaja

Projekat:
2013 / 2014
Automatski punjac Ni-Cd baterija

Primeri:
12v (paket) Ni-Cd baterija:
240 mA konstantna struja punjenja (sa mogućom promenom).
10 baterija, od 1,2v (maksimalin napon punjenja 1,45v po bateriji).
10 v početni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
14,5 v završni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
14,4v (paket) Ni-Cd baterija:
240 mA konstantna struja punjenja (sa mogućom promenom).
12 baterija, od 1,2v (maksimalin napon punjenja 1,45v po bateriji).
12 v početni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
17,4 v završni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
18v (paket) Ni-Cd baterija:
240 mA konstantna struja punjenja (sa mogućom promenom).
15 baterija, od 1,2v (maksimalin napon punjenja 1,45v po bateriji).
15 v početni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
21,75 v završni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
24v (paket) Ni-Cd baterija:
240 mA konstantna struja punjenja (sa mogućom promenom).
20 baterija, od 1,2v (maksimalin napon punjenja 1,45v po bateriji).
20 v početni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).
29 v završni napon punjenja (moguća promena sa trimerom).

Opis rada:
Napon punjenja:
Uređaj se pojedinačno podešava za svaku vrstu baterija sa dva trimer potenciometra. Minimalni startni napon punjenja automatski uključuje punjač. Ako baterija nije dostigla minimalni napon startuje sa taster prekidačam. Maksimalni napon punjenja je napon koji se podešava drugim trimer potenciometrom i automatski isključuje punjenje. Naponi za podešavanje dati su za svaku bateriju posebno u primerima iznad 12,14.4,18,24.
Struja punjenja:
Moguće je podešavanje konstantne struje punjenja koja je u ovom uređaju podešena na 240 mA, što odgovara kapacitetu 2.400 mAh (od 2.000 do 2.500). Kod Ni-Cd akumulatorskih baterija bitno je da imaju konstantnu struju punjenja od početka do kraja punjenja i to 10 % od kapaciteta. Npr. - 2.400mAh = 240mA. (1.500mAh = 150mA itd.) Moguće je puniti i sa većom strujom da bi skratili vreme punjenja ali se ne preporučuje, jer dolazi do nekontrolisanog zagrevanja koje bukvalno uništava Ni-Cd ćelije, koje su osetljive na povećanje temperaturu.
Napomena:
Mrežni (napojni) trafo od AC24v / min. 500mA ne dobija se uz uređaj. Može se koristiti bilo koji trafo 220v / 24v - 500mA (minimum) ili 220v / 2 x 12v  - 500mA min.


Sva ostala pitanja putem mejla e-Mail


Moduli za ugradnju
.
Punjači:

PSZ-310 Punjač Ni-Cd

Regulatori napona:Pretvarači: