PROJEKTI
.
Pojačala
Predpojačala
Efekti

Popravka ZvučnikaPopravka zvucnika premotavanje promena vesanja i drugih potrosnih delova


Punjači
Regulatori napona
Pretvarači

Akvaristika
Za Inkubatore

Predajnici
Prijemnici

Voltmetri
Ampermetri
Ostali merni uređajiProfesionalni termoregulator za akvaristiku
.
Auto Aqua RTIV rev.3.0  (Digitalni termostat i kontrola rasvete za akvarijum)

Profesionalni uređaj namenjen akvaristici. Plod našeg razvoja na bazi dugogodišnjeg iskustva u izradi mernih, upravljačkih uređaja i softvera namenjeni njima. Automatski kontroliše - upravlja grejačem za akvarijum i alarmira ako je temperatura izvan podešene vrednosti. Automatski upravlja svetlom akvarijuma, pali i gasi na podešeno vreme pošto uređaj poseduje  sat (sat, min. sek. dan mesec godina) ima i svoju bateriju koja obezbeđuje da se pamte sva podešenja. A moguće je ručno paljenja i gašenje svetla nezavisno od podešenja. Poseduje više vrsta zaštita.  Poseduje i priključak za povezivanje sa računarom preko USB-a ili bežično Bluetooth-om. Uz automatski termostat isporučuje se i originalni softwer pisan specijalno za AutoAqua V3.0 sa kojim se upravlja i vrši očitavanje parametara. Merna sonda je vodootporna sa gibljivim kablom.
- PCB profesionalne izrade
- SMD tehnika
- Originalni
softwer
.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Termostat za akvarijun Auto Aqua RTIV rev.3.0


Termostat za akvarijun Auto Aqua RTIV rev.3.0


Termostat za akvarijun Auto Aqua RTIV rev.3.0

 Napajanje 12 V DC ±10%
 Napajanje (alternativno)  12 V akumulator / baterija  ±10%
 Potrošnja  110 mA
 Dimenzije 80 x 80
 Baterija (sata)
 3.0V 180mAh
 Kontrola grejača  1-3500 W  /  220 V AC (Triak)
 Kontrola rasvete
 1-2500 W  /  220 V AC (Relej)
 Tip sonde  DS18B20      -55 + 125°C
 Temperatura očitavanja 1 do 99°C  (Displej)
 Displej - očitavanje 0,1°C
 Temperatura regulacije 15 do 50 °C (ručno)
 Temperatura regulacije 1 do 99 °C (Softwar)
 Rasveta (automaski) 0-24h. Uključeno / isključeno
 Rasveta (ručno) Uključeno / isključeno
 Tip alarm Zvučni  (Piezo)
 Alarm 1 (zvučni) Temperatura minimum/maksimum
 Alarm 2 (zvučni) Prekid merne sonde
 Podešavanje - 1 Zadata temperatura
 Podešavanje - 2 Histereza 0,1 / 0,9 °C
 Podešavanje - 3 Zvučni alarm uključen/isključen
 Podešavanje - 4 Zvučni alarm niske temperature
 15 do 50°C / 1 do 99°C
 Podešavanje - 5 Zvučni alarm visoke temperature
 15 do 50°C / 1 do 99°C
 Podešavanje - 6 Sat, datum (dan, mesec, godina)
 Podešavanje - 7 Auto sinhronizacija sata sa PC-om
 Podešavanje - 8 Uključeno / Isključeno svetlo
 Podešavanje - 9 T.offset 0,1°C (baždarenje)
 Zaštita 1 Od prekida kabla sonde
 Zaštita 2 Od obrnutog polariteta DC-a
 Zaštita 3 Od obrnutog polariteta akumulatora
 Povezivanje sa računarom USB
 Povezivanje sa računarom  Bluetooth
 Upravljanje (podešavanje) Ručno (taster) ili PC softwer 
 Kontrola i podešavanje Softwar (originalni za ovu namenu)
 Očitavanje Softwer (originalni za ovu namenu)

Termostat za akvarijun Auto Aqua RTIV rev.3.0
Projekat:
2014 god.
Termostat za akvarijun Auto Aqua RTIV rev.3.0

Digitalni termostat i kontrola rasvete za akvarijum Digitalni termostat i kontrola rasvete za akvarijum Digitalni termostat i kontrola rasvete za akvarijum
- Opis:
U pripremi.

- Napomena:
Uređaj nije u kutiji kutija. Za napajanje može se bilo koji ispravljač od12V / 300mA. Ako se koristi maksimalna navedena snaga obavezno Trijak  postaviti na odgovarajući hladnjak (700w bez hladnjaka).
Termostat za akvarijun Auto Aqua Termostat za akvarijun Auto Aqua Termostat za akvarijun Auto Aqua Termostat za akvarijun Auto Aqua Termostat za akvarijun Auto Aqua Termostat za akvarijun Auto Aqua
Sva ostala pitanja putem e-pošte e-Mail   elektronika@magic-blue.net
Automatski Punjac akumulatora - baterija Automatski Punjac akumulatora - baterija Automatski Punjac akumulatora - baterijaTermostat za akvarijum Termostat za akvarijum Termostat za akvarijum Termostat za akvarijum Termostat za akvarijum Termostat za akvarijum Termostat za akvarijum grejac za akvarijum termostat za akvarijum automatski termostat za akvarijum.